Aurland Kommune - heim»Planportal»Planstrategi

Kommunal planstrategi for 2020-2023

Kommunestyret i Aurland vedtok i møte 17.09.20 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. 

Planstrategien er kommunestyret sitt styringsverktøy i inneværende kommunestyreperioden, og føremålet er å klargjere kva for planoppgåver kommunen bør starte opp eller vidareføre for legge til rette for ei ønska utvikling i kommunen. Planstrategien har ein nærare gjennomgang og definisjon av plansystemet i Aurland kommune. Planstrategien tilrår at kommuneplanen med samfunnsdelen og arealdel vert revidert.

Kommunal planstrategi 2020-2023

Alle dokument knytt til handsaming i kommunestyret finn du her

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Planstrategi 2020-2023