Det blei samtidig vedtatt at planområdet skal utvidast for å finne gode løysingar med tanke på parkering og tilkomst. 

Utvidinga omfatter områda som mellom anna er regulert til skule og idrettsanlegg. Dette for å ta høgde for eventuelle behov for å endre planen i samband med parkering og tilkomst, samt for å samordne trafikkavviklinga med parkeringa til Sogn jord- og hagebruksskule.

Planavgrensing for planområdet ligg her

For å sjå kommunestyret si sak og rapport knytt til ulike alternativ for lokalisering bruk denne linken her

Eventuelle merknadar kan du sende skriftleg til Aurland kommune innan 25.06.18. til
Aurland kommune Vangen 1, 5745 Aurland eller post@aurland.kommune.no