Planavgrensing detaljregulering for ny barnehage

Planområdet til den nye barnehagen blir utvida

Kommunestyret vedtok i mai 2017 at den nye barnehagen skal byggast i området mellom Aurland barne- og ungdomsskule og verkstaden ved Sogn Jord- og Hagebruksskule (alternativ B). 

Det blei samtidig vedtatt at planområdet skal utvidast for å finne gode løysingar med tanke på parkering og tilkomst. 

Utvidinga omfatter områda som mellom anna er regulert til skule og idrettsanlegg. Dette for å ta høgde for eventuelle behov for å endre planen i samband med parkering og tilkomst, samt for å samordne trafikkavviklinga med parkeringa til Sogn jord- og hagebruksskule.

Planavgrensing for planområdet ligg her

For å sjå kommunestyret si sak og rapport knytt til ulike alternativ for lokalisering bruk denne linken her

Eventuelle merknadar kan du sende skriftleg til Aurland kommune innan 25.06.18. til
Aurland kommune Vangen 1, 5745 Aurland eller post@aurland.kommune.no
 

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

Planar:
Plansjef 
Ingunn B. Skjerdal
tlf. 57 63 29 32
mob 959 84 646

Prosjekt:
Tenesteleiar teknisk
Reinhardt Sørensen    
tlf 57 63 29 10
mob 959 84 604

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar