Planlegg alderdommen!

I følge Stortingsmelding nr 15 (2017-2018) «Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre», blir det naudsynt å utfordre befolkninga til i større grad enn tidlegare å ta ansvar for å planlegge for eigen alderdom. Eitt av punkta som blir nemnt er å tilrettelegge egen bolig.

Kva kan så du som huseigar gjere for å tilrettelegge din eigen bustad? Eg føreslår at du ser etter korleis det står til med TRAPPA. Ei trapp skal vere lett og sikker å gå i, og ho skal vere utforma etter forventa bruk. For den som er gamal kan utforminga av trappa vere avgjerande for om ein kjem seg ned i kjellaren eller opp på loftet.

 • Har trappa sikker avgrensing?

 • Har trinna plass til foten og er dei markerte?

 • Er det rekkverk på begge sider?

 • Kan du gå i trappa utan å lute ryggen?

 • Er det god kontrast i trinna og mot veggen?

 • Er det godt lys i trappa?

Bildet viser ei innvendig trapp som er ganske funksjonell. Her har huseigaren tenkt på mykje:

 • Rettløpstrapp er sikrare enn trapp med sving

 • Det er ingen fallgruber i form av opne sider eller opningar mellom trappetrinna

 • Det er rekkverk på ei side, og rekkverket er godt å halde i

 • Det er god plass mellom hovudet og gesimsen (etasjeutspringet) over

 • Det er kontrast mellom inntrinna og sjølve trinna og mellom trapp og veggar

 • Belysninga er OK

Nokre forbetringsområde:

 • Det beste hadde vore å ha rekkverk på begge sider, for viss du har dårleg balanse eller ein dårleg arm må du ha noko å halde deg i både når du går opp og når du går ned.

 • Det kunne vore betre kontrast mellom rekkverket og veggen

Les meir om trapp i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (Tek 17) III Bygningsdeler, § 12-14

Korleis er framkommelegheita i ditt eige hus? Aurland kommune ønskjer at du kan bu i din eigen heim så lenge du ønskjer. Dersom du har spørsmål om korleis du kan gjere tilpassingar for alderdommen kan du ta kontakt med:

Ergoterapeut Anna K. Marstein
e-post: a.k.marstein@aurland.kommune.no
Tlf 9598 4630. Kontorstad Fjordsenteret

 

Sjå også: Planlegg alderdommen! - dørstokk
Sjå også: Planlegg alderdommen! - tilkomst

 

Planlegg alderdommen - trapp
Planlegg alderdommen - trapp
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland