I menyen over finn du oversikt over planar som til ei kvar tid ligg ute til offentleg ettersyn eller er under arbeid.

Nærare opplysningar om dei ulike planarbeida kan ein få ved å vende seg til Aurland kommune, plansjef Ingunn Skjerdal mobil 959 84 646.

Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar

PDF-skjema til bruk for høyringssvar