Plan- og eigedomsutval 2019-2023

Utvalet sitt arbeidsområde er plan og utvikling, naturforvaltning, drift og forvaltning av kommunale eigedommar. 

Terje Hilstad (SP), leiar
Gøran Johansen (MDG), nestleiar 
Eldrid Kringeland Grønsberg (SP), medlem
Johannes Dalsbotten (H), medlem
Reidun Bøe Bjørgum (AP), medlem