Plan- og eigedomsutval 2019-2023

Utvalet sitt arbeidsområde er plan og utvikling, naturforvaltning, drift og forvaltning av kommunale eigedommar. 

Terje Hilstad (SP), leiar
Gøran Johansen (MDG), nestleiar 
Eldrid Kringeland Grønsberg (SP), medlem
Johannes Dalsbotten (H), medlem
Reidun Bøe Bjørgum (AP), medlem

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Kristian Stråmyr
Mobil: 95 98 46 47
E-post:
Kristian Stråmyr

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland