1. mars 2021 kl. 09:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

 

Les mer
Åtte steg i ein byggesøknad

Informasjon byggesakstenester

I tillegg til at vi førebur saker sjølv så kjøper vi for tida byggesakstenester frå Voss herad. Vi sender nokre byggesøknader til sakshandsamar i Voss herad som førebur saka. 

Dersom du planlegg å bygge eller endre kan du få råd og rettleiing på direktoratet for byggkvalitet sine heimesider: www.dibk.no og kommunen sine heimesider www.aurland.kommune.no. For større byggeprosjekt må du kontakte fagperson som kan vere ansvarleg søkjar.

 

For generelle spørsmål ring Byggesakstelefonen 95 98 46 06 tysdag og torsdag frå kl 12-15. Generelle spørsmål på mail vil vi svare på i løpet av tre-fire arbeidsdagar. Send spørsmål til post@aurland.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

 

 

Byggesakstorget
Drop-in kvar tysdag og torsdag kl. 13-15

Byggsakstelefon:

959 84 606

E-post:
post@aurland.kommune.no

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

 

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland