Inntekter frå parkeringsordninga skal gå til trafikk-, miljø- og sentrumstiltak i sentruma og grendene. Inntektene vil gå til etablering av nye parkeringsareal og trafikktryggleikstiltak.  

Det er same pris på areala i Flåm og Vassbygdi. Info finn du på automatane.

Du kan betala med myntar, kort eller app (Easypark). Nokre av areala er tilrettelagd med kameragjenkjenningssystem. Du kan difor velje å køyre inn og ut og få faktura i posten.

Her kan du sjå kvar du kan parkere i Flåm: Parkeringsareal Flåm - Aurland kommune

her kan du sjå kvar du kan parkere i Vassbygdi: Parkeringsareal i Vassbygdi - Aurland kommune

Vil du lese meir, finn du informasjonen her: Parkering i Aurland kommune - Aurland kommune