Formålet med planen er å regulere eit område med skredfare og flaumløp tett inntil E16. Statens vegvesen har tidvis behov for å vedlikehalde og rydde flaumløpet for å hindre ras ut på E16.  

Trykk her for å lese oppstartsvarsel. 

Trykk her for å lese referat frå oppstartsmøte.

Trykk her for å sjå kart over planarbeidet.

 

Eventuelle merknader skal innan 10.03.2021 sendast skriftleg til:

Statens vegvesen

Pb.1010 nordre Ål

2605 LILLEHAMMER

eller på e-post til: Firmapost@vegvesen.no

 

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til: Gun-Mari Ødegård tlf.97 73 88 44 eller e-post: gun-mari.odegard@vegvesen.no