• Første skuledag tek skulane til kl. 08.30. Skuledagen sluttar kl. 11.00 på ABU, og 11.15 på Flåm skule. Skyssen heim går 11.05 frå ABU, og frå Flåm skule kl. 11.20.
  • Barnehagane og SFO har vanleg opningstid.
  • De finn meir informasjon om skuleskyssen på skulane sine heimesider. 

 

Vel møtt til nytt skule- og barnehageår!

 

Tenesteleiarane oppvekst

Kommunevåpen Aurland kommune