Føremålet med planarbeidet er å sikre E16 mot skred, og å erstatte dei eksisterande tunnelane i Stalheimskleivi.
Det er utarbeida utkast til planprogram for konsekvensutgreiinga og planarbeidet.

Frist
Merknader til planarbeidet og til planprogrammet må sendast Statens vegvesen region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger innan 13. september.
Vår kontaktperson er Ingar Hals, tlf. 97 47 33 61, e-post ingar.hals@vegvesen.no

Ope møte
I samband med planarbeidet arrangerer Statens vegvesen ope møte på Haugsvik ungdomshus torsdag 29. august kl. 1830.