Aurland kommune vil elles oppmoda om reduksjon av vassforbruket. Kommunen beklagar ulempene dette har medført.