I Aurland vil vi ha ny drop-in vaksinering for desse gruppene:  

27. september kl 09-11.30

Stad: Helsestasjon i Aurland, Fjordsenteret, 2.etasje.

Her er det berre å møte opp for dei det gjeld. Noko ventetid kan det bli. Personar over 65 år som ikkje fekk tatt vaksine i sist runde, er også velkomne.

 

Risikogruppene yngre enn 65 år, som også kan få oppfriskingsdose i august er:

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper ( frå FHI):

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsjukdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag 
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Du finn meir om risikogruppene på FHI si nettsida: Risikogrupper og deres pårørende - FHI