Det er tidlegare annonsert at denne flaumvurderinga skulle gjerast i løpet av november, men det har dessverre vorte forseinkingar i prosessen grunna sein leveranse av grunnlagsmateriale frå overordna myndigheiter. Flaumvurderinga blir derfor ferdig i løpet av siste halvdel av januar. Områdeplanen for Flåm blir etter planen lagt ut på høyring i slutten av februar. Det vert arrangert opne møte og kontordagar når planen er lagt ut på høyring.