Kommunevåpen Aurland kommune

Oppdatering av tilbod frå aktivitetrettleiar/treningskontakt

Aktivitetsrettlaiar/treningskontakt kan tilby turar utandørs, med ein og ein person om gongen med minimum ein meters avstand. Ho er tilgjengeleg på mob 474 53 909 for ein samtale/evt planlegging av tur. Ikkje tvil, ta kontakt om du vil ut å lufte deg!

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland