Frå og med i dag den 17 juni til 19 august, vil rådhuset vera opent frå klokka 09:00 til 15:00, måndag til fredag.

Det er mogleg å gjera avtale i arbeidstida frå klokka 08:00 til 15:30. Ta direkte kontakt med sakshandsamar eller ring kontaktsenteret på 57 63 29 00.