Trafikktryggleikstiltak: Omlegging av tilkomstveg inn på bru - Nedre Fretheim

Omlegging av tilkomstveg til A-feltet - status og vidare framdrift

I KS - sak 038/20, av 18.06.2020, gjorde kommunestyret vedtak om å nytta 1 600 000 kr til omlegging av tilkomstveg til A-feltet.

Tiltaket er i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Det vart søkt om byggjeløyve for omlegging av tilkomstvegen den 22.06.2020. 

Oppdraget er tildelt Haugen Maskin AS frå Horningdal. Tidsrommet der brua vert stengd er fem veker og forventa oppstart er i midten av september 2020. 

Tiltaket er eit viktig trafikktryggleikstiltak for mjuke trafikantar og for køyrande inn på brua. 

Plan og eigedomsutvalet er prosjektstyre for prosjektet.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland