Mange mindre investeringar og tiltak kan vera minst like viktig som dei store. Dette er eit av dei. 

Aurland kommune har også bygd nye anlegg i Ytstebøen bustadfelt, Rygg og Bakkane bustadfelt, samt på Fiskhammar. Kommunestyret i Aurland har gjennom økonomiplan og budsjett sett av midlar til fleire nærmiljøanlegg dei neste åra.