Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
16. juli 2021 kl. 12:36

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Neste søknadsfrist for konsesjonsavgiftsfondet er 1.oktober

Publisert , Oppdatert 21. juli 2021
Kommunevåpen Aurland kommune

Kommunevåpen Aurland kommune

Neste søknadsfrist for søknad om tilskot frå konsesjonsavgiftsfondet (næringsfondet) er 1. oktober 2021. Hansdaming av søknader følgjer vedtekne reglar for fondet [les her]. Midlane skal primært nyttast til å fremje etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder. Samla ramme til fordeling i denne søknadsrunden er inntil kr 650.000. Minner elles om søknadsfrist for kommunal kompensasjonsordning (Korona-midlar) som er 20.august 2021.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker