Sakliste med innkalling

09/2020 Godkjenning av møteprotokoll 28.04.2020
10/2020 Drøftingssaker, skriv og meldingar
11/2020 Årsmelding og årsrekneskap Aurland Hamnevesen KF
12/2020 Godkjenning av framlegg til risiko og vesentlegheitsvurdering, plan for for forvaltningsrevisjon og eigarkontroll