Kommunevåpen Aurland kommune

Møte i kontrollutvalet tysdag 9. juni

Møtet vert i kommunestyresalen på rådhuset frå kl. 11.00

Sakliste med innkalling

09/2020 Godkjenning av møteprotokoll 28.04.2020
10/2020 Drøftingssaker, skriv og meldingar
11/2020 Årsmelding og årsrekneskap Aurland Hamnevesen KF
12/2020 Godkjenning av framlegg til risiko og vesentlegheitsvurdering, plan for for forvaltningsrevisjon og eigarkontroll

Kontaktinformasjon

Kontrollutvalssekretariatet

Harald Mo
tlf: 95 26 13 40
harald.mo@pwc.com