Møteplan

 

  Februar Mars Juni September Oktober November Desember
Møteplan Aurland Eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2020
Tysdagar kl. 10.00 3. 31. 3. (onsdag) 1. 20. 10.  

Kontaktinformasjon

Leiar:
Marit Berge

Nestleiar:
Alv Loven

Sekretær:
Hanna Hj. Borlaug 

tlf. 57 63 29 00