Kommunevåpen Aurland kommune

Møte i kontrollutvalet tysdag 17. september

Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet tysdag 17. september kl. 09.00.

Ver venleg å melde i frå om eventuelle forfall til sekreteriatet ved Harald Mo per mail eller tlf. 95 26 13 40 slik at vi får kalla inn varamedlemmar ved behov.

Kontaktinformasjon

Kontrollutvalssekretariatet

Harald Mo
tlf: 95 26 13 40
harald.mo@pwc.com