Kommunevåpen Aurland kommune

Møte i kontrollutvalet tysdag 11. juni 2019

Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet tysdag 11. juni 2019 kl. 9.00.

 

Jonas Ure Hylland kan ikkje møte. Kjell Nordgulen blir kalla inn som varamedlem.

 

Ver venleg å melde i frå om eventuelle forfall til sekreteriatet ved Harald Mo per mail eller tlf. 95 26 13 40 slik at vi får kalla inn varamedlemmar ved behov.