Kommunevåpen Aurland kommune

Møte i kontrollutvalet tysdag 11. juni 2019

Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet tysdag 11. juni 2019 kl. 9.00.

 

Jonas Ure Hylland kan ikkje møte. Kjell Nordgulen blir kalla inn som varamedlem.

 

Ver venleg å melde i frå om eventuelle forfall til sekreteriatet ved Harald Mo per mail eller tlf. 95 26 13 40 slik at vi får kalla inn varamedlemmar ved behov.

 

 

Kontaktinformasjon

Kontrollutvalssekretariatet

Harald Mo
tlf: 95 26 13 40
harald.mo@pwc.com