Kommunestyresalen kl. 17.00

Møte i kommunestyre torsdag 14. februar

På saklista

 • Godkjenning av møteprotokoll
 • Spørjetime
 • Referatsaker
 • Open post
 • Varsling av farleg ver. Tilbod om vidareføring og utvikling frå StormGeo AS
 • Fleire læreplassar i Sogn - partnarskapsavtale
 • Oppretting av Raudafjell villreinområde - høyring
 • Felles viljeserklæring og tiltak for ei meir miljøvennleg cruisenæring
 • Investeringar Pleie og omsorg - Forstudium
 • Organisering av Aurland kommune sine større eigarpostar
 • Formelle godkjenningar for Aurland Ressursutvikling AS
 • Otternes Bygdetun – Avtale om eigedom og bruksrettar ( saka vert lagt fram i møtet) 
   

Orientering i møtet
Orientering om Nærøyfjorden Verdsarvpark sitt arbeid v/ Gro Nesse Bremer

Sakene ligg til gjennomsyn på kommunetorget på rådhuset og vert tilgjengeleg på Coop marked Flåm, Undredalsbui og L. Hylland Eftf i Gudvangen. 

Rådhuset Aurland kommune
Rådhuset Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland