Gatelys

MESTA elektro skal drifte gatelys for Aurland kommune dei neste fire åra

Aurland kommune har inngått kontrakt med MESTA elektro om drift og vedlikehald av ca 1200 gatelyspunkt som tilhøyrer Aurland kommune.

Melding om feil og manglar på gatelyset kan gjevast her: gatelys.aurland@mesta.no

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland