Føremålet er å utarbeide reguleringsplan for ny plassering av brua.Planen vil ta for seg arealbehov både i anleggsperioden og situasjonen med ferdig bru. Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing. Planområdet er synt på kart: Plankart


Innspel til planane sendast Aurland kommune, e-post. post@aurland.kommune.no eller Vangen 1, 5745 Aurland innan 15.08.2017. Nærare opplysningar om dei ulike planarbeida kan ein få ved å vende seg til: Aurland kommune, tlf 57 63 29 00 eller e-post post@aurland.kommune.no