Nettsida til LVK

Nettsida til LVK inneheld informasjon om energipolitiske og -juridiske spørsmål, som mellom anna  kraftpris, posisjonen til kommunar ved bygging av nye kraftverk og nye kraftleidningar, vassdragsmiljø og -vern, småkraftutbygging med vidare.

I tillegg inneheld den informasjon om inntekta kommunen får i form av naturressursskatt, konsesjonsavgift og eigedomsskatt.

Gå til nettsida til LVK her