Psykisk helse

Markering av Versdagen for psykisk helse

Stand i «Gata» i Aurland onsdag 16. oktober kl. 14.00-15.30.

Tema «GI TID».

Helse og førebygging markera i lag med Flyktningtenesta.

Saniteten spanderer kakao og lappar.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland