Han vil framføra ei multimedia-førestilling der han tek føre seg Markusevangeliet - tekst tru og utan manuskript😊 Christian har reist på kryss og tvers i Midtøsten og gått i Kristi fotspor og fotografert det kulturelle landskapet i Israel, Jordan og Egypt på leiting etter 90 Bibelske motiv som illustrerer Markusevangeliets 16 kapittel, og som han viser på en skjerm samstundes som han fortel evangeliet. Dette har han sett saman med korte innslag av eigenkomponert musikk som han spelar på fiolin. Dette må du få med deg i Vangen kyrkje kl 18.00. Det vert servering.

Velkommen!

Helsing kyrkja og kultureininga