Den nye lønnsstøtteordninga trer i kraft 15 mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil opne 3 mai.

For meir informasjon sjå regjeringen.no