Levekårsutval 2019-2023

Utvalet har sitt arbeidsområde innan pleie, omsorg, helse, oppvekst og kultur. 

Frode Tufte (SP), leiar
Kjell Bøe Bjørgum (AP), nestleiar
Bengt Erlend Skjerdal (SP), medlem
Astrid Kringeland Grønsberg (SP), medlem 
Monica Finden (H), medlem

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Kristian Stråmyr
Mobil: 95 98 46 47
E-post:
Kristian Stråmyr

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland