Ledige stillingar - to faste stillingar for sjukepleiarar og eit vikariat for sjukepleiar/vernepleiar

Ved Aurland helsetun har vi ledig fast 2 x 100% stillingar for sjukepleiarar og eit vikariat for sjukepleiar / vernepleiar i 100% stilling. Søknadsfrist 25. november 2018. Gå til utlysingstekst og elektronisk søkeportal her

Aurland helsetun
Aurland helsetun
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland