Aurland barne- og ungdomsskule

Lærarstilling ved Aurland barne- og ungdomsskule

Aurland kommune har ledig 100% fast stilling som lærar ved Aurland barne- og ungdomsskule frå 01.08.20.

Aurland barne- og ungdomsskule ligg i kommunesenteret Aurlandsvangen. Skulen har 142 elevar frå 1. til 10.klasse, og eit velkvalifisert personale.
Det er ynskjeleg med fagfordjuping og erfaring i norsk, engelsk og tysk.

Løns- og tilsetjingsvilkår
Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.
Politiattest av nyare dato må leggjast fram ved tilsetjing.

Kvalifikasjonar
Kompetansekrav i samsvar med Opplæringslova og tilhøyrande forskrift.

Søknadsfrist 12.07.2020.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland