Resultat

Kyrkjevalet 2019

Kyrkjevalet 2019 er gjennomført, og til saman 268 personar stemde. Valoppslutninga varierar frå sokn til sokn, og Vangen hadde 15,19%, Flåm hadde 38,15%, Undredal hadde 37,93% og Nærøy hadde 54,23% oppslutning.

Desse personane kom inn i kyrkjestyret:

Vangen sokn: Sigrid Sønnerheim Tønnessen og Sissel Aadnøy Aalen er faste, og Sølvi Karlsen Høydal og Irene Borlaug Stigen er vara.

Flåm sokn: Gerd Stave og Inger Lise Skjerlie er faste, og Jorunn Heggdal og Anne Sønni Flæthe er vara.

Undredal sokn: Leif Inge Underdal og Gunhild Stran Borlaug er faste, og Trude Ragnhild Høiby og Inger Oline Øy er vara.

Nærøy sokn: Svein Tufte og Ådne Ingvald Skiftun er faste, og Norunn Anny Larsen og Per Ramsøy er vara.

Me ynskjer dei lukka til med vervet i kyrkjestyret dei neste 4 åra.

Kontaktinformasjon

Kyrkja i Aurland

Kyrkjeverje:
Monica Finden
Telefon:  458 75 686
Mobil: 95 86 25 20

Besøksadresse:
Bankbygget 3. etasje

Postadresse:
Kyrkja i Aurland
Helabrotet
5745 Aurland