22. jan. 2021 kl. 16:19

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Resultat

Kyrkjevalet 2019

Kyrkjevalet 2019 er gjennomført, og til saman 268 personar stemde. Valoppslutninga varierar frå sokn til sokn, og Vangen hadde 15,19%, Flåm hadde 38,15%, Undredal hadde 37,93% og Nærøy hadde 54,23% oppslutning.

Desse personane kom inn i kyrkjestyret:

Vangen sokn: Sigrid Sønnerheim Tønnessen og Sissel Aadnøy Aalen er faste, og Sølvi Karlsen Høydal og Irene Borlaug Stigen er vara.

Flåm sokn: Gerd Stave og Inger Lise Skjerlie er faste, og Jorunn Heggdal og Anne Sønni Flæthe er vara.

Undredal sokn: Leif Inge Underdal og Gunhild Stran Borlaug er faste, og Trude Ragnhild Høiby og Inger Oline Øy er vara.

Nærøy sokn: Svein Tufte og Ådne Ingvald Skiftun er faste, og Norunn Anny Larsen og Per Ramsøy er vara.

Me ynskjer dei lukka til med vervet i kyrkjestyret dei neste 4 åra.

Kontaktinformasjon

Kyrkja i Aurland

Kyrkjeverje:
Monica Finden
Telefon:  458 75 686
Mobil: 95 86 25 20

Besøksadresse:
Bankbygget 3. etasje

Postadresse:
Kyrkja i Aurland
Helabrotet
5745 Aurland