Kyrkjevalet 2019

Kyrkjevalet 2019

Kyrkjevalet er 8. og 9. september, samstundes med kommunevalet. Her har du listene og røystetidene.

Kyrkjestyret har i møte 23.04.19 i sak 014/19 godkjent fylgjande lister frå nominasjonskomitéane i sokna:

Vangen sokn:

1. Kjell Nordgulen, Rygg 32, 5745 Aurland                                                           1951

2. Sølvi Karlsen Høydal, Ytstebøen 2, 5745 Aurland                                         1961

3. Irene Borlaug Stegen, Heggviksvåi 7, 5745 Aurland                                    1961

4. Bjørg Sigrun Aalen, Fiskhammar 2, 5745 Aurland                                        1956

5. Sissel Aadnøy Aalen, Bakkane 3, 5745 Aurland                                            1957

6. Sigrid Sønnerheim Tønnessen, Skjerdalsvegen 78, 5745 Aurland        1962

7. Ingrid Almenningen, Heggviksvåi 5, 5745 Aurland                                      1952

 

Flåm sokn:

1. Inger Lise Skjerlie, Fretheimshaugane 52, 5743 Flåm                                1962

2. Jorunn Heggdal, Lunden 17, 5743 Flåm                                                           1952

3. Gerd Stave, Indrelivegen 6, 5743 Flåm                                                            1954

4. Anne Sønni Flæthe, Flåmsdalsvegen 141, 5743 Flåm                                 1970

 

Undredal sokn:

1. Leif Inge Underdal, Undredalsvegen 127, 5746 Undredal                       1952

2. Gunhild Strand Borlaug, Stokkavegen 3, 5746 Undredal                          1959

3. Inger Oline Øy, Undredalsvegen 141, 5746 Undredal                                1949

4. Trude Ragnhild Høiby, Undredalsvegen 163, 5746 Undredal                  1984

 

Nærøy sokn:

1. Svein Tufte, Bakkavegen 22, 5747 Gudvangen                                            1954

2. Norun Anny Larsen, Nærøydalen 39, 5747 Gudvangen                           1942

3. Ådne Ingvald Skiftun, Ramsøyvegen 5, 5747 Gudvangen                        1946

4. Magni Hylland, Ramsøyvegen 7, 5747 Gudvangen                                     1947

5. Per Ramsøy, Skjerpivegen 31, 5747 Gudvangen                                         1965

6. Torill Gudvangen, Nærøydalen 67, 5747 Gudvangen                                1956

7. Arild Magnar Dyrdal, Dyrdal, 5747 Gudvangen                                             1946

 

Førehandsrøysting vert på kyrkjelydskontoret 14., 21. og 28. august kl. 10.00-12.00, samt på Aurland Helsetun samstundes med kommunen. I tillegg kan veljarane ta kontakt med kyrkjelydskontoret på tlf. 95862520 for å avtale tid for førehandsrøysting i perioden 10.08.-06.09..

Ordinær røysting vert gjennomført slik:

8. september er det røysting for alle sokna på Aurland Rådhus kl. 14.00-18.00.

9. september har Vangen sokn røysting på Aurland Rådhus kl. 09.00-20.00 og Messa på E-Co kl. 12.00-19.00. Flåm sokn på Flåm skule, Undredal sokn på Undredal skule og Nærøy sokn på Gamle Gudvangen Hotell har alle røysting kl. 12.00-19.00.

Medlemmar i Den norske kyrkja som har fylt 15 år innan utgangen av 2019 har røysterett i det soknet dei er busett. Dei 2 personane i kvart sokn som får flest røyster går inn som fast medlem i Aurland kyrkjestyre, og dei 2 neste går inn som vara.

Alle som har røysterett vil få tilsendt valkort i posten i starten av august.

 

Bruk røysteretten - Godt val!

 

Kontaktinformasjon

Kyrkja i Aurland

Kyrkjeverje:
Monica Finden
Telefon:  458 75 686
Mobil: 95 86 25 20

Besøksadresse:
Bankbygget 3. etasje

Postadresse:
Kyrkja i Aurland
Helabrotet
5745 Aurland