KULTURMINNEPLAN

Aurland kommune har hatt ny kulturminneplan/kulturarv 2020-2031 ute på høyring. Miljødepartementet og Riksantikvaren jobbar med eit kunnskapsløft for kulturminneforvaltning, og i samband med det får Aurland kommune økonomisk tilskot til å registrere kulturminne. Den førre planen er frå 1990. Prioriterte tema er: Stølsdrift/ stølskultur, krigens kulturminne (Den immaterielle arven etter krigen), og kulturminneforvaltning i eit endra klima. I fyrste omgang får kulturminne i Aurlandsdalen, inkludert stølar og drifteveg, eit ekstra fokus. Sjå planprogrammet for kulturminneplan her.

Målsetting for arbeidet med kulturminneplanen

  • Auka kunnskap om kulturarven
  • Sikre betre forvaltning av kulturarven
  • Gjennom desse to bidra til å utnytte den ressursen som ligger i kulturarven