Aurland Kommune - heim»Planportal»Arealdelen»Korleis påverke

Slik kan du gje innspel

Arealdelen legg føringar for både reguleringsplanar og byggesakar i kommunen. Det er derfor viktig at alle, både innbyggjarar, lag og organisasjonar, næringsliv, politikarar og andre aktørar deltek i utforminga av planen. 

I første omgang vil det bli mogleg å gje innspel når planprogrammet er lagt ut på høyring. Etter dette vil det bli fleire opne møte rundt om i kommunen. Til slutt kan du gje innspel til utkastet for arealdelen. Meir informasjon kjem etter kvart når arbeidet med arealdelen har starta for fullt. 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.