Kontrollutvalet 2015 - 2019

Namn Parti Telefon E-post Personleg varamedlem
Kontrollutvalet 2015 - 2019
Olav Ellingsen, leiar Senterpartiet     Trygve Skjerdal
Gøril Tveiten Lie, nestleiar Miljøpartiet Dei Grøne     Astrid Ohnstad
Jonas Ure Hylland Høgre     Kjell Nordgulen

 

Opne møter i kontrollutvalet
Kontrollutvalet vedtok i møte 27. februar 2012 at møta i Kontrollutvaler skal vera opne for publikum.
    Vedtaket
    Møta i kontrollutvalet vert frå og med neste møte halde for opne dører
    Sekretariatet fremjar forslag om saker der møtet skal lukkast. Elles kan forslag om opning
    eller stenging av møtet i einskildsaker fremjast av medlame i møtet.

Sekreteriat for kontrollutvalet
PricewaterhouseCoopers utfører sekretariatstenestene for kontrollutvala i kommunane i Sogn regionråd. Kontrollutvala skal på vegne av kommunestyre syta for tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga.

Sakspapir kontrollutvalet
Møteplan kontrollutvalet

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Kontrollutvalssekretariatet

Harald Mo
tlf: 95 26 13 40
harald.mo@pwc.com