Sakshandsamar vil vere tilgjengeleg i Aurland hamnevesens lokalar, på cruisekaia i Flåm

  • onsdag 16/6 frå kl. 12:00 til 18:00, og
  • måndag 21/6 frå kl. 08:00 til 15:30.

 

På grunn av smittevernsomsyn må vi føre påmelding.

Dette kan gjerast på e-post til forut@aurland.kommune.no

 

Vel møtt!