​Søknadsfrist 1. februar 2021.

Søknadsskjema kan sendast inn til postmottak@aurland.kommune.no  og merkast "Søknad til konsesjonsavgiftsfondet". 

For alle som ynskjer å søke om midler frå konsesjonsavgiftsfondet må det først gjennomførast førehandskonferanse.

For søknader til bedriftsutviklingstiltak og investeringar i verksemder kan de kontakte

Linn-Janette Underdal Skarsbø
Næringsrådgjevar  
E-post: linn.janette.underdal.skarsbo@aurland.kommune.no 
Telefon: 95 98 46 47
 

Forsøknader som gjeld landbruk kan de kontakte:

Magnhild Aspevik
Felles landbrukskontor ÅLA
E-post: Magnhild.Aspevik@aurland.kommune.no
Telefon: 47 48 65 50
 

For søknader som gjeld tilskot til spreidd busetnad kan de kontakte:

Reinhardt Sørensen
Tenesteleiar teknisk / Brannsjef
Epost: Reinhardt.Sorensen@aurland.kommune.no 
Telefon: 95 98 46 04