Kompostplassen

Kompostplassen vert drifta av Sogn Jord og Hagebruksskule.

Den er open kvar torsdag frå kl. 12.00 til 18.00.
 

Unnatak er dei torsdagar som det er helg, då er det stengt.

 

Kontaktinformasjon

Næringsrådgjevar
Ingeborg Lysne 

E-post: Ingeborg.lysne
@aurland.kommune.no
Telefon: 46 78 23 85

 

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland