Kvar torsdag
12:00 - 18:00.
 
(Unnatak er dei torsdagar som er merka som raude dagar, då er det stengt.)

Kompostplassen vert drifta av Sogn Jord og Hagebruksskule.