Listeframlegg til kommunestyrevalet 2023

Frist for listeframlegg er 31. mars kl. 12.00.

Parti og grupper som ynskjer å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023 må ha levert listeframlegg til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen der dei ynskjer å stille til val innan 31. mars klokken 12.00.

Dette er ei absolutt frist. Lister som kjem inn etter dette tidspunktet er for seint innlevert. 

Her kan du lese meir om listeframlegg: Listeforslag - Valgdirektoratet

Elektronisk listeframlegg

Valdirektoratet har utvikla ei elektronisk løysing for å opprette listeframlegg, samle inn underskrifter og levere listeframlegget ved kommunestyre- og fylkestingsvalet.

Dette kan du lese meir om her: Opprette elektronisk listeforslag - Valgdirektoratet

Kommunen oppmodar til bruk av den elektroniske løysinga – det gjer prosessen enklare, men fyl same regelverk og fungerar på same måte som papirløysinga.

Gå direkte til oppretting av elektronisk listeframlegg til kommunestyrevalet i Aurland kommune her: Listeforslag (valg.no)