Kommuneplanlegging

Føremålet med utarbeiding av dei kommunale planane er å få gode verkty for forvaltning av areala og tenestetilboda i Aurland kommune.

Ein kan skilje mellom private planar og kommunale planar. Desse kan ein igjen dele i detaljerte reguleringsplanar og utbyggingsplanar for mindre områder, overordna kommunale planar for spesielle tema, kommunedelplanar for ein del av kommunen og kommuneplan sin samfunnsdel og arealdel, som gjeld for heile kommunen.

I menypunkta over finn du dei ulike plantypane som Aurland kommune til ein kvar tid utarbeidar.

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

 

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

Planar:
Plansjef 
Ingunn B. Skjerdal
tlf. 57 63 29 32
mob 959 84 646

Prosjekt:
Tenesteleiar teknisk
Reinhardt Sørensen    
tlf 57 63 29 10
mob 959 84 604

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar