Kommuneplanen sin handlingsdel 2019-2022 - høyring

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 11-1 og 11-4, vert kommuneplanen sin handlingsdel, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i formannskapet 24.10.2018, sak 077/18.

Handlingsdelen er eit oversyn over tiltaka Aurland kommune vil prioritere i perioden 2019-2022.
Sakspapir frå formannskapet si handsaming ligg her
Høyringsframlegg

Frist for uttale er 28.11.2018.
Fråsegner skal sendast post@aurland.kommune.no eller Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland.

 

Kommunevåpen Aurland kommune
Kommunevåpen Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Aurlandsvangen

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

Planar:
Plansjef 
Ingunn B. Skjerdal
tlf. 57 63 29 32
mob 959 84 646

Prosjekt:
Tenesteleiar teknisk
Reinhardt Sørensen    
tlf 57 63 29 10
mob 959 84 604

Høyringssvar
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 

PDF-skjema til bruk for høyringssvar