Fretheimshaugane i Flåm: 
Ingen ledige tomter.  
Klikk her (pdf) for oversiktskart. (status per 24.11.2017)

Veim i Vassbygdi: 
Det er ein ledig tomt i Veim bustadfelt. Dette er gbnr 18/83. Tomta er til salg for kr 34900,-. 
I tillegg er det regulert 8 tomter i feltet. alle desse er på privat grunn. Klikk her (pdf) for oversiktskart (status per 13.10.2016)

Skjerping: 
Ingen ledige tomter. 
Klikk her (pdf) for oversiktskart. (status per  24.11.2017)

NGI har gjennomført ei ras-/skredvurdering, og rapport frå dei viser at tomtene 11 og 12 ikkje kan byggast på, før det vert gjort førebyggande tiltak.

​Spørsmål?

Ta kontakt med nestleiar v/ teknisk Jan Olav Møller, telefon 45978522
E-post: jan.olav.moller@aurland.kommune.no

Gebyr knytt til kjøp av tomt

Oppmålingsgebyr 

Dokumentavgift for tinglysing av skøyte, 2,5 % av kjøpesum  

Tinglysingsgebyr
Handsamingsgebyr for byggjesak og tilknytingsgebyr for vatn og avlaup etter gjeldande satsar, sjå eigne sider om avgifter.