RINGING MED KYRKJEKLOKKENE I TIDA SOM KJEM

Klokkeringing

Vangen kyrkje: Påskedag kl. 10.55-11.00 då det skulle vore gudsteneste den dagen.

Flåm kyrkje: Skjærtorsdag kl. 17.00-17.15 då det skulle vore gudsteneste den dagen.

Undredal kyrkje: Kvar laurdag fom. 04. april kl. 17.00 inntil gudstenester startar opp att.

Bakka kyrkja: Påskeafta kl. 18.00-18.15 slik tradisjonen er.

Det er sokneutvala i kvart sokn som har bestemt korleis dei ynskjer å ha ringing i si kyrkje for å vise at kyrkja er til stades no når alle gudstenester er avlyst pga. korona. Bispemøtet har opna for at kyrkjeklokkene kan brukast på anna måte enn det som er vanleg, og i tillegg er det oppfordring frå Bispemøtet, Kyrkjerådet, Kyrkjeverjelaget og KA at det vert ringt med kyrkjeklokkene første påskedag der det var planlagt gudsteneste.

Kontaktinformasjon

Kyrkja i Aurland

Kyrkjeverje:
Monica Finden
Telefon:  458 75 686
Mobil: 95 86 25 20

Besøksadresse:
Bankbygget 3. etasje

Postadresse:
Kyrkja i Aurland
Helabrotet
5745 Aurland