Invitasjon til Dialogmøte om Parkering i Gudvangen

Kommunestyret har nedsett ein sakskomitè som i korte trekk skal arbeide med parkerings- og trafikkløysingar i kommunen. Komitèen er opptatt av å bli kjend med dei lokale parkerings- og trafikktilhøva i dei einskilde bygdene. I samband med dette ynskjer sakskomitèen å invitera næringsaktørar i Gudvangen til dialogmøte. 

Tid: måndag 7. januar kl 10.00 – 12.00
Stad: Gudvangen hotel  

Påmelding til iha@aurland.kommune.no    
seinast torsdag 3. januar. 

Vel møtt! 

Fossar Gudvangen 12.06.2010 Foto: ALR Noralv Distad
(arkivfoto)
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland